Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 2023 Mali Yılı Bütçesinden spor kulüplerine yardım amacıyla ayrılan ödenekten; spor tesisi yapımı, bakım ve onarımları, spor malzeme ihtiyaçları ve amatör spor faaliyet giderlerinin karşılanması şartı ile nakdi yardım yapılacaktır.

Bu vesile ile 03 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.45 de Gençlik ve Spor Bakanlığımız konferans salonunda bakanlık yetkililerimizin katılımı ile bilgilendirme toplantısı ve nakdî ve aynî yardım töreni düzenlenecektir.

Törene bütün kulüp temsilcilerimizin katılımını önemle rica ederiz.